Anslagstavlan.

    Här publiceras nyheter som tillkommer under årets lopp
samt det som är aktuellt just nu.

 

Bord och bänkar vid Boule-banan som
PRO Tollarp-Linderöd har bekostat.

* * * * * * * * * * * *
Boulen kommer att läggas ner då intresse saknas.

Ny ledare till Boccian eftersöks, annars är
det risk för att även denna läggs ner.

 

 


 

Vi planerar att ha en Påsk-tombola 22-23 mars 2018.

Startsidan