Studiecirklar 

PRO Tollarp - Linderöd har under hela sin snart 60-åriga tillvaro bedrivit en omfattande verksamhet med studiecirklar. Det finns plats för fler deltagare i de flesta cirklarna. Välkomna att delta!


PRO:s Folkhögskola i Gysinge.
 

Ny studiecirkel "De vore ett lysande följe". Från skånska slott.
Börjar 31 oktober (3 gånger), fortsätter 17 april 2018 kl. 10.00.
Ledare: Monica Andersson.

Studiecirkel om omsorg och äldrevård. Lars-Anders leder.
Börjar 20 februari kl. 9.30.

 

Internationell Seniordans
i Medborgarhuset, Tollarp. (Måndagar kl. 10.00).
Börjar 22 januari.

Canasta på Särlagården Måndagar  kl. 14.00.

Sittjympa på Särlagården  Tisdagar  kl. 9.30

Bowling i Sporthallen, Tollarp  Torsdagar  kl. 15.00.
Börjar 11 januari.

Stavgång från Medborgarhuset  Måndagar kl. 8.30 när vädret tillåter

Boulen på banan vid Brandstationen avslutad.
Ansvariga: Bengt-Göran Johansson och Kent Johansson

Sångkören övar Torsdagar  kl. 9.30 i Medborgarhuset.
Start den 1 februari 2018.

"Hjärngympa" - Svenska ord och deras betydelse
Börjar 22 januari kl. 13.00.
Christina Vågheden. Medborgarhusets källare med ingång från gaveln.
                          
Handarbete: Torsdagar  kl. 13.00.
Börjar 25 januari.                             

Kontakta Ingegärd Wiik  tel.: 044 - 31 11 44 eller Ella Persson  tel.: 044 - 31 02 36


      * * * * * * * * * * * * * * * * * *            

Boccia:    Träningen på Tollarps Idrottsplats börjar när vädret tillåter.
                   
Ansvariga: Göran Persson och Bengt-Göran Johansson
 

Startsidan