Studiecirklar 

PRO Tollarp - Linderöd har under hela sin snart 60-åriga tillvaro bedrivit en omfattande verksamhet med studiecirklar. Det finns plats för fler deltagare i de flesta cirklarna. Välkomna att delta!


PRO:s Folkhögskola i Gysinge.
 

Ny studiecirkel "De vore ett lysande följe". Från skånska slott.
Börjar 31 oktober (3 gånger), fortsätter våren 2018.
Teckningslista.

Internationell Seniordans
i Medborgarhuset, Tollarp. (Måndagar kl. 10.00).
Börjar 22 januari.

Canasta på Särlagården Måndagar  kl. 14.00.

Sittjympa på Särlagården  Tisdagar  kl. 9.30

Bowling i Sporthallen, Tollarp  Torsdagar  kl. 15.00.
Slutar 7/12. Återkommer till våren.

Stavgång från Medborgarhuset  Måndagar kl. 9.00 när vädret tillåter

Boulen på banan vid Brandstationen avslutad.
På grund av bristande intresse läggs verksamheten ner.

Sångkören övar Torsdagar  kl. 9.30 i Medborgarhuset.
Start den 1 februari 2018.

"Hjärngympa" - Svenska ord och deras betydelse
Börjar 22 januari kl. 13.00.
Christina Vågheden. Medborgarhusets källare med ingång från gaveln.
                          
Handarbete: Torsdagar  kl. 13.00  i Medborgarhusets källare.
Börjar 25 januari.                             

Kontakta Ingegärd Wiik  tel.: 044 - 31 11 44 eller Ella Persson  tel.: 044 - 31 02 36


      * * * * * * * * * * * * * * * * * *            

Boccia:   Träningen startar 25 April på Tollarps Idrottsplats.
                Avslutas med match mot Everöd 12/9.
                
Vi söker en ny ledare för Boccian. Om vi inte hittar
                någon finns risken för att det läggs ner.
 

Startsidan