Studiecirklar 

PRO Tollarp - Linderöd har under hela sin snart 60-åriga tillvaro bedrivit en omfattande verksamhet med studiecirklar. Det finns plats för fler deltagare i de flesta cirklarna. Välkomna att delta!


PRO:s Folkhögskola i Gysinge.
 

Ny studiecirkel "De vore ett lysande följe". Från skånska slott.
Börjar 31 oktober (3 gånger), fortsätter våren 2018.
Teckningslista.

Internationell Seniordans
i Medborgarhuset, Tollarp. (Måndagar kl. 10.00).
Börjar 18 september.

Canasta på Särlagården Måndagar  kl. 14.00.

Sittjympa på Särlagården  Tisdagar  kl. 9.30

Bowling i Sporthallen, Tollarp  Torsdagar  kl. 15.00.
Börjar 7 september.

Stavgång från Medborgarhuset  Måndagar kl. 9.00 när vädret tillåter

Boulen på banan vid Brandstationen avslutad.

Sångkören övar Torsdagar  kl. 9.30 i Medborgarhuset.
(Uppehåll över sommaren)

Boccian har sin träning på Tollarps Idrottsplats. 
Start 25 April kl. 13.30  (tisdagar) Avslutas med match mot
Everöd 12/9.

"Hjärngympa" - Svenska ord och deras betydelse
Börjar 18 September kl. 13.00.
Christina Vågheden. Medborgarhusets källare med ingång från gaveln.
                          
Handarbete: Torsdagar  kl. 13.00  i Medborgarhusets källare.
Börjar 14 september.                             

Kontakta Ingegärd Wiik  tel.: 044 - 31 11 44 eller Ella Persson  tel.: 044 - 31 02 36


      * * * * * * * * * * * * * * * * * *            

Boccia:   Träningen startar 25 April på Tollarps Idrottsplats.
                Avslutas med match mot Everöd 12/9.
                 
Intresserade kan kontakta
                 Ingrid Olsson 044 - 31 13 80
                    eller Asta Karlsson 072 - 335 27 95

Startsidan