Mötesdagar 2018 för PRO Tollarp-Linderöd

Där inget annat anges äger mötet rum i Medborgarhuset, Tollarp.
 

Onsdag 14 febr.  kl. 14.00    Årsmöte. Val. Parentation.
                                            Sångkören medverkar.    

Onsdag  14 mars kl. 14.00    Månadsträff. Pingstkyrkans kör.

Onsdag  11 april kl. 14.00    Månadsträff. Underhållning med Stefan Nilsson.

Torsdag  26 april kl. 13.00    Stackedalaträff i Scoutstugan med liten buffé.

Onsdag 9 maj kl. 14.00        Månadsträff. Musik - Quiz. Stackedala.

Onsdag 23 maj kl. 12.00      Föreningen bjuder medlemmarna
                                            på grillad korv i Stackedala.

Onsdag 20 juni kl. 12.00      Grillfest i Stackedala.

Torsdag 9 augusti  kl. 13.00    Sill och potatis på Linderöds Idrottsplats.
                                                Underhållning med Bengan Svensson.

Onsdag 12 september kl. 14.00    Månadsträff. Studieupptakt.
                                                    Underhållning: Kjell Anehall.

Onsdag 10 oktober  kl. 14.00    Månadsträff. Hjärtläkaren Tomas Pettersson.     

Onsdag 17 oktober kl. 13.00    Trivselträff i Stackedala i fiskens tecken.

Onsdag  14 november kl. 14.00    Budgetmöte. Brödauktion.
                                                    Vår egen sångkör underhåller.

Onsdag  12 december  kl. 14.00.  Julfest.
 

                           Onsdag 13 februari 2019  kl. 14.00  Årsmöte.

Styrelsen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
 

Liarumsdalen mellan Linderöd och Tollarp.

Startsidan