Mötesdagar 2017 för PRO Tollarp-Linderöd

Där inget annat anges äger mötet rum i Medborgarhuset, Tollarp.
 

Onsdag 8 febr.  kl. 14.00    Årsmöte. Val. Parentation.
                                           Sångkören medverkar.    

Onsdag 8 mars kl. 14.00    Månadsträff. Underhållning med Asta Franzén
                                            och familjen Stihl.

 Onsdag 12 april   kl. 14.00        Månadsträff. Föredrag av Chris Geiger,
                                                    Moder Jord.                         

Onsdag 26 april  kl. 13.00      Stackedalaträff i Scoutstugan med liten buffé.
                                                Observera tiden!


Onsdag 10 maj   kl. 14.00    Månadsträff. Musik-Quiz om kända musikstycken.
                                           

Onsdag 17 maj kl. 12.00      Grillad korv och kaffe med kakor i Stackedala.
                                                 Vi bjuder våra egna medlemmar.  Observera tiden!

Onsdag 21 juni kl. 12.00        Grillfest i Stackedala.

 Tisdag 8 augusti kl. 13.00     Sill och potatis på Linderöds Idrottsplats.
                                                Underhållning.                      

                       

Onsdag 13 sept. kl.14.00       Månadsträff. Studieupptakt.
                                                Underhållning med Bo-Göran Svensson.

Onsdag 4 oktober                    Pubafton i Medborgarhuset. OBS: ändrat datum.
 
Onsdag  11 okt.  kl. 14.00        Månadsträff. Underhållning med PRO-Vi-Va

Onsdag  18 okt.  kl. 13.00        Trivselträff i Stackedala med fisk.
                                                
Onsdag  8 nov. kl. 14.00        Budgetmöte. Vår egen sångkör underhåller.
                                                Brödauktion. Tacksamma för skänkta bakverk
                                                (Bröd, kakor, frallebullar och pajer till exempel)

Onsdag  13 december  kl. 14.00.  Julfest.
 

                           Onsdag 14 februari 2018  kl. 14.00  Årsmöte.

Styrelsen förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
 

 

Liarumsdalen mellan Linderöd och Tollarp.

Startsidan