Styrelsen för Tollarp-Linderöds PRO-förening 2017.
 

 Ordförande  Christina Vågheden  044 - 12 48 39
 Studieorganisatör  Frans G Bengtssons väg 9  0703-287218
   291 46 Kristianstad.  
         vagheden@hotmail.com  
     
Vice ordförande  Lykke Hägg  073-332 97 91
     
 Kassör  Per Sjöholm  044 - 23 93 86
      070-298 30 13
     
 Sekreterare och informationsansvarig  Ebba Jönsson  044 - 31 08 94
     
Vice sekreterare  Lars-Anders Göransson  044 - 31 08 54
     
 Medlemsansvarig  Siv Pålsson  044 - 34 03 73
     
 Reseledare  Karin Johansson  044 - 31 21 13
   Lykke Hägg  073-332 97 91
     
 Ledamot och lotteriansvarig  Ingrid Olsson  044 - 31 13 80
     
 Sångledare  Knut Nilsson  044 - 23 28 68
     
 Suppleanter  Lars-Anders Göransson  044 - 31 08 54
   Karin Johansson  044 - 31 21 13
   Sven Jönsson  044 - 31 08 94
   Pentti Flöjt  044 - 34 01 02
                                                                                                                                                           

Styrelsemöten under 2018:
10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5,  5/9, 3/10, 7/11, 5/12.
Om inget annat meddelas: kl. 09.30.
OBS: Extra styrelsemöte 10 januari 2018.

Styrelsen förbehåller sig rätten till ändringar.
 

Startsidan