Styrelsen för Tollarp-Linderöds PRO-förening 2017.
 

 Ordförande  Christina Vågheden  044 - 12 48 39
 Studieorganisatör  Frans G Bengtssons väg 9  0703-287218
   291 46 Kristianstad.  
         vagheden@hotmail.com  
     
Vice ordförande  Lykke Hägg  073-332 97 91
     
 Kassör  Jan Knutsson  044 - 34 00 45
     
 Sekreterare och informationsansvarig  Ebba Jönsson  044 - 31 08 94
     
Vice sekreterare  Lars-Anders Göransson  044 - 31 08 54
     
 Medlemsansvarig  Siv Pålsson  044 - 34 03 73
     
 Reseledare  Karin Johansson  044 - 31 21 13
   Lykke Hägg  073-332 97 91
     
 Ledamot och lotteriansvarig  Ingegärd Wiik  044 - 31 11 44
     
 Sångledare  Knut Nilsson  044 - 23 28 68
     
 Suppleanter  Lars-Anders Göransson  044 - 31 08 54
   Karin Johansson  044 - 31 21 13
   Sven Jönsson  044 - 31 08 94
   Pentti Flöjt  044 - 34 01 02
                                                                                                                                                           

Styrelsemöten under 2017:
13/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5,  6/9, 4/10, 1/11, 6/12.
Om inget annat meddelas: kl. 09.30.

Styrelsen förbehåller sig rätten till ändringar.
 

Startsidan